Welke impact hebben laaggeletterdheidprojecten?

Welke impact hebben laaggeletterdheidprojecten?

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Prof. Dr. Maurice de Greef onderzocht wat de impact is van vier projecten:  de BoekStartcoach, het mobiele DigiTaalhuis, de proeftuin Leesoffensief en de ondersteuning bij het patiënten portaal van een ziekenhuis.

Impactmeting van projecten

Met verschillende projecten leveren partners van het Gelders plan van aanpak ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid’ een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Prof. Dr. Maurice de Greef (leerstoelhouder UNESCO Leerstoel Volwasseneducatie) deed een ‘impactmeting’ bij vier projecten. Hierdoor wordt inzichtelijk in hoeverre deze projecten ook op andere locaties succesvol ingezet kunnen worden.

1. Boekstartcoach in de Veluwezoom

De VVGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) en Bibliotheek Veluwezoom zetten zich samen in om ouders aan te moedigen hun kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met lezen. De BoekStartcoach vertelde ouders en kinderen tijdens het spreekuur van het consultatiebureau over het belang van lezen en las boekjes voor.

2. Mobiel DigiTaalhuis in Rivierenland

Niet alle inwoners van de gemeente West Maas en Waal hebben toegang tot een Bibliotheek. Met de inzet van het mobiele DigiTaalhuis kunnen op locatie cursussen of activiteiten rondom taal en digitale vaardigheden worden georganiseerd. Hiermee zetten ze?we in op meer aandacht voor de problematiek van laaggeletterden en het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid in de kleine kernen.

3. Proeftuin Leesoffensief in Rivierenland

ROC Rivor, Helicon en Bibliotheek Rivierenland hebben met de ’Proeftuin Leesoffensief’ het lezen weer op de kaart gezet voor jongeren. Dit deden ze op diverse manieren. Ze organiseerden een denktank, evenementen over lezen, gingen op zoek naar leesambassadeurs en onderzochten wat andere studenten graag wilden lezen.

 

4. Hulp bij gebruik patiënten portaal van ziekenhuis

Rijnstate, Digisterker en Liemers Kunstwerk! (waar de Bibliotheek onderdeel van is) werkten samen aan een ondersteuningsprogramma om mensen onder andere te helpen bij het inloggen in het patiënten portaal van Rijnstate. Er is een online omgeving ontwikkeld waar je kunt oefenen met het portaal en op den duur worden er waarschijnlijk ook workshops over gegeven.