In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Op dit kennisplatform delen de Gelderse partners kennis, mogelijke oplossingen en ervaringen waar anderen geïnspireerd mee verder kunnen.

Wat is de opbrengst van wat we samen doen?

 

Lees hier meer ervaringsverhalen.