Arnhemse Aanpak Laaggeletterdheid

Gepubliceerd: 1 februari 2021

 

 

 

Steeds meer professionals in Arnhem zijn getraind in het herkennen van laaggeletterdheid. Zij gaan eerder het gesprek aan met inwoners die moeite hebben met noodzakelijke basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken. Dat doen zij bijvoorbeeld bij de peuteropvang, de schulddienstverlening en de sociale wijkteams. Taalexperts helpen om inwoners door te verwijzen naar een passende cursus.

 

De nieuwe werkwijze wordt uitgelegd in een animatie.

 

Partners

De Arnhemse Aanpak Laaggeletterdheid is vastgelegd in het plan ‘Een Vaardig Arnhem’. Het plan is ontwikkeld door gemeente Arnhem samen met partners uit het Kernteam Laaggeletterdheid Arnhem: Rozet, Stichting Pas, Stichting Lezen en Schrijven, ROC Rijn IJssel en Rijnstad. Het plan is afgestemd op het programma Volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland.

 

Het cursusaanbod is te bekijken op de website van het Informatiepunt.