De website www.gelderlandgeletterd.nu is een samenwerking tussen provincie Gelderland, het netwerk van Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen&Schrijven en Rijnbrink. De website is eigendom van Rijnbrink. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de eigenaar van de website. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden. 

Hoewel Rijnbrink grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rijnbrink en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Rijnbrink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rijnbrink worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Rijnbrink.