Resultaten 1 - 10 van 21

Bijna één op de tien inwoners van Gelderland heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en omgaan met de smartphone en computer. Samen zetten we ons ervoor in dat iedere inwoner van Gelderland volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Daarbij zijn basisvaardigheden essentieel.

Het Huis der Provincie in Arnhem was 11 november 2022 het decor van de conferentie Gelderland Geletterd. Wethouders, gemeenteambtenaren, bibliotheekdirecteuren en andere professionals kwamen samen om het te hebben over basisvaardigheden.

In Gelderland hebben ongeveer 200.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Deze mensen - met Nederlands als moedertaal - hebben bijvoorbeeld moeite met bijscholing voor hun werk of het voorlezen van een kleinkind. Dat is lastig, maar we willen ze daar graag bij helpen.

Moedige Dialoog Midden-Gelderland en Rozet Arnhem zetten zich sinds begin 2021 in om de basisvaardigheden van werknemers in Arnhem te verbeteren. Want van alle Nederlanders die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden heeft 57 procent een baan, blijkt uit onderzoek.

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Prof. Dr. Maurice de Greef onderzocht wat de impact is van vier projecten:  de BoekStartcoach, het mobiele DigiTaalhuis, de proeftuin Leesoffensief en de ondersteuning bij het patiënten portaal van een ziekenhuis.

Op 9 december organiseerde het Platform Gelderland Geletterd de online themabijeenkomst Hoe Dan? Taal en Werk. Deelnemers vanuit gemeenten, scholen, bibliotheken, taalaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties volgden de livestream en deden inspiratie op rondom dit thema.

Op 9 december organiseert het Kennisplatform Gelderland Geletterd de online themabijeenkomst Hoe dan? Taal en Werk. Wat zijn goede partners om mee samen te werken om de werkgever én de werknemer te bereiken? Welke leervragen zijn er? Wat werkt wel en wat juist niet? Diverse organisaties slaan hiervoor succesvol de handen ineen. Meld je aan en doe inspiratie op!

Bekijk hier de uitnodiging of meld je direct aan.

Rijnbrink werkt samen met bibliotheken in Gelderland en Overijssel aan de Gezinsaanpak. Laaggeletterdheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Met de Gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid doorbreken. Bibliotheken, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties weten elkaar hierbij steeds beter te vinden. In het online magazine Gezinsaanpak vind je allerlei informatie over Gezinsaanpak overzichtelijk bij elkaar. Van praktijkverhalen van bibliotheken tot webinars over wetenschappelijk onderzoek. Steeds komt een ander onderdeel uit de Gezinsaanpak aan bod. Veel leesplezier!


Klik om het magazine te openen.

Zo’n 100 mensen keken op 8 juni naar de digitale themabijeenkomst Hoe dan? Taal en Gezin. Zij luisterden en keken naar inspirerende voorbeelden van organisaties die nauw samenwerken om het lokale netwerk rondom taalarme gezinnen te versterken.