Direct naar de inhoud
Resultaten 1 - 9 van 9

Op 13 december kwamen ongeveer 130 bevlogen mensen bijeen in het prachtige historische pand Het Koelhuis in Zutphen voor de conferentie Opgeletterd! De conferentie werd georganiseerd door Rijnbrink in samenwerking met Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven en Provincie Gelderland. Het gebouw leende zich uitstekend voor een levendig debat over de aanpak van laaggeletterdheid. Vanuit diverse invalshoeken werd het thema belicht onder de bezielende leiding van Frits Bloemberg (Het Debatbureau). Hij had zich goed voorbereid, zodat hij inhoudelijk goede vragen kon stellen.  


De aftrap 

De aftrap van het debat was door Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland. Hij benadrukte het belang van de aanpak van laaggeletterdheid. Er lopen goede projecten, we bereiken veel, maar het kan nog meer. Zeker nu de regie bij de gemeente komt te liggen. Hij maakte gebruik van zijn spreektijd door een lans te breken. 

De rol van de Gelderse gemeenten 

De eerste pitch werd gedaan door Bert van Swam, wethouder gemeente West Maas en Waal. Zijn verhaal ging over de rol van de Gelderse gemeenten. Gemeenten spelen een grote rol in de strijd tegen laaggeletterdheid. Hoe vervullen de Gelderse gemeenten die rol nu en welke kansen liggen er voor de toekomst? Hij vervulde een voorbeeldfunctie door concrete resultaten te benoemen en mensen daarop aan te spreken. Veel reactie naar aanleiding van de stelling: De gemeente in de regie; de praktijk is weerbarstig. Voor alle inbreng was ruimte en aandacht.

 

Taal op de werkvloer 

De tweede pitch gaf een andere Bert, Bert Hogemans, directeur OBGZ. Zijn relaas ging over taal op de werkvloer. Werkgevers hebben een belangrijke rol in taal op de werkvloer. Toch worden er drempels ervaren om in actie te komen voor laaggeletterde werknemers. Hoe halen wij deze drempels weg? De discussie ging over het benaderen van bedrijven. Zien zij het belang altijd goed in of moet je ze verleiden met het verdienmodel, bijvoorbeeld omdat het scholen van laaggeletterde medewerkers onder andere het ziekteverzuim omlaag brengt. Ook de aanwezige taalambassadeurs mengden zich in het debat. Laat wethouders een taalambassadeur meenemen wanneer zij op bezoek gaan bij bedrijven. Zij kunnen hen soms makkelijker de ogen openen.  

Gezin en laaggeletterdheid 

De derde pitch kwam van Karlijn Hillen, bestuurder bij Caleidoz (welzijnspartij Liemers). Haar invalshoek was het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid. Binnen generaties en families wordt laaggeletterdheid onbewust in stand gehouden. Hoe verbreden we de aanpak laaggeletterdheid om de cirkel te doorbreken? Zij pleitte voor één aanspreekpunt in een gezin in plaats van de grote hoeveelheid hulpverleners die zich nu soms met een gezin bezighoudt. Als er een aanspreekpunt is, is het ook makkelijker om moeite met basisvaardigheden te signaleren en het gesprek erover aan te gaan.  

Het prikkelende gesprek werd gecontinueerd op het gespreksplein waar op de thema's werk, gezin en gezondheid de samenwerkende partners hebben laten zien wat er nu gedaan wordt om Gelderland Geletterd te maken. De inhoudelijke georiënteerde deelnemers gingen in gesprek met de projectleiders en met elkaar. Tijdens de lunch werden de gesprekken vervolgd. OPGELETTERD was een succes! 

 

Bekijk hier ook de filmimpressie van de dag. 

 

 

"Laaggeletterdheid is in Nederland nog altijd een groot probleem, niet alleen voor de laaggeletterden zelf maar ook voor werkgevers en overheid. Meer urgentie, middelen en samenwerking zijn nodig om deze grote maatschappelijke uitdaging écht aan te pakken” (Mariette Hamer, SER-voorzitter).

Hoe pakken we laaggeletterdheid in Gelderland aan? Wat is jouw ervaring en visie? Wat of wie heb je nodig om verder te komen? 
 
Praat mee en kom vrijdag 13 december van 09.30 – 13.30 uur naar Het Koelhuis in Zutphen. 

 

Meld je aan

 

Wat kun je verwachten? 

 • Opening & Welkom door Frits Bloemberg, dagvoorzitter (Het Debatbureau)
   
 • Aftrap debat door Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland
   
 • Debat in 3 ronden met scherpe vraagstukken zoals:
  • Rol van de Gelderse gemeenten
   De gemeenten zijn een belangrijke speler in de strijd tegen laaggeletterdheid. Hoe zitten de Gelderse gemeenten nu in hun rol en welke kansen liggen er voor de toekomst? 
   Door Bert van Swam - wethouder gemeente West Maas en Waal

  • Taal op de werkvloer 
   Werkgevers hebben een belangrijke rol in taal op de werkvloer. Toch worden er drempels ervaren om in actie te komen voor laaggeletterde werknemers. Hoe halen wij deze drempels weg? 
   Door Bert Hogemans - directeur OBGZ

  • Gezin als sleutel in aanpak laaggeletterdheid
   Binnen generaties en families wordt laaggeletterdheid onbewust in stand gehouden. Hoe verbreden we de aanpak laaggeletterdheid om de cirkel te doorbreken?
   Door Karlijn Hillen - Bestuurder bij Caleidoz (welzijnspartij Liemers)
    
 • Gespreksplein 
  Op de thema's werk, gezin en gezondheid laten de samenwerkende partners zien wat er nu gedaan wordt om Gelderland Geletterd te maken. Onder aanvoering van de projectleiders praten we daar verder, delen we kennis en houden we elkaar OPGELETTERD!
   
 • Afsluiter door Frits Bloemberg, dagvoorzitter

 • Gespreksplein met lunch 


Praktische informatie 


Datum
13 december 2019

Tijd                             
10.00 - 13.30 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Locatie
Het Koelhuis
Coenensparkstraat 1
7202 AN Zutphen 

Met bestuurders, raadsleden en Statenleden debatteren wij over de toekomstige opgave en maken we zichtbaar hoe onze gezamenlijke aanpak het verschil maakt voor een geletterd Gelderland. Praat mee over de impact van laaggeletterdheid, over de veranderende rol van de gemeente in 2020 én ga in gesprek met professionals over wat wij gezamenlijk doen om Gelderland geletterd te maken.

Zet vrijdag 13 december alvast in de agenda.
De definitieve uitnodiging volgt eind oktober.

Datum: 13 december 2019 | 10.00 - 13.30 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Locatie: Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1, 7202 AN Zutphen

De tweede week van september stond helemaal in het teken van alfabetisering. Aan de landelijke oproep van Stichting Lezen & Schrijven om taal- en rekenactiviteiten te organiseren werd gehoor gegeven: ook in Gelderland stond geletterdheid op de agenda! Taalhuizen, bibliotheken, gemeenten en andere betrokkenen kwamen (extra) in actie. Al deze acties zijn té mooi om ze niet te delen en misschien op een ander moment en een andere locatie te herhalen. Daarom hieronder een kleine dus zeker niet volledige impressie.

Vergroten van de herkenbaarheid en bewustwording over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties. Dit is een van de doelen van het programma Gelderland Geletterd. Maar.. hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe ga je in gesprek met een werkgever die het al heel druk heeft? En wat levert een ‘aanpak laaggeletterdheid’ een werkgever nu concreet op?
Deze vragen stonden centraal tijdens de themabijeenkomst Hoe dan? Werk en Taal op dinsdag 17 september in Arnhem.

Laaggeletterdheid en laaggecijferdheid komt voor bij 34 tot 44% van het aantal schoonmakers, hulpkrachten in de bouw en industrie, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de landbouw en keukenhulpen. Daardoor kunnen zij niet volwaardig functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Op donderdag 19 september 2019 is in Congrescentrum De Reehorst in Ede een Onderwijs en Arbeidsmarkt evenement. Dit jaar is het thema: De verANDERing ben jij! In een van de workshops komt laaggeletterdheid op de werkvloer héél dichtbij. Hoe herken je laaggeletterdheid, hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en wat kun je doen voor laaggeletterden?

Lijkt je dit interessant? Lees dan verder voor meer informatie en schrijf je in via deze link: https://www.gelderland.nl/Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-evenement-2019-De-verandering-ben-jij

Vergroten van de herkenbaarheid en bewustwording over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties. Dit is een van de doelen van het programma Gelderland Geletterd.  
Maar ... hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe ga je in gesprek met een werkgever die het al heel druk heeft? En wat levert een ‘aanpak laaggeletterdheid’ een werkgever nu concreet op?

In Nederland heeft 1 op de 10 volwassenen - met Nederlands als moedertaal - moeite met lezen en schrijven. Dat zijn ruim 200.000 Gelderlanders. Een brief van de belastingdienst begrijpen, een advertentie op Marktplaats zetten of een kaartje schrijven bij de bloemist, het zijn maar een paar voorbeelden waar zij in het dagelijks leven moeite mee hebben. Daarom startte in februari in Gelderland een campagne met de boodschap ‘Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!’ Deze campagne richt zich op die mensen die het taalcursusaanbod nog niet kennen of die de stap om zich aan te melden nog niet durven te zetten.