We hebben iedereen nodig!

We hebben iedereen nodig!

Bijna één op de tien inwoners van Gelderland heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en omgaan met de smartphone en computer. Samen zetten we ons ervoor in dat iedere inwoner van Gelderland volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Daarbij zijn basisvaardigheden essentieel.

Daarom gaan we tijdens de conferentie Gelderland Geletterd in gesprek en op zoek naar hoe we het verschil in Gelderland maken. Waar lopen de partners tegenaan? Hoe voer je als gemeente de regie? Waar vind je welke expertise? Tijdens deze conferentie komen in een gevarieerd programma leefbaarheid, basisvaardigheden en meedoen bij elkaar. Bent u er ook bij? We hebben iedereen nodig!

Provincie Gelderland, de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven en Rijnbrink nodigen u uit voor de conferentie Gelderland Geletterd op 3 november in Arnhem. Het programma is van 10:00u tot 13:00u in het Huis der Provincie, inclusief lunch.

Via deze link meldt u zich aan voor het programma.

We zien u graag op 3 november