BoekStartcoach Achterhoek

Gepubliceerd: 18 februari 2020

“Consultatiebureau is een ideale plek om in contact te komen met kinderen en hun ouders”

 

 

Vijf Achterhoekse bibliotheken hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke aanpak van laaggeletterden. Met het programma BoekStartcoach richten zij zich op ouders/verzorgers van baby’s en peuters. De BoekStartcoaches zijn aanwezig op het consultatiebureau. Die samenwerking blijkt een goede vondst. Projectleider Rianne van Eijnatten vertelt er enthousiast over.

 

“Al bij de eerste kennismaking was directeur Wilma Heesen van Yunio jeugdgezondheidszorg ontzettend positief,” aldus Rianne. “We zijn in april 2019 echt gestart. In de periode daarvoor hebben we alles opgetuigd, afspraken gemaakt en mensen opgeleid. Onze bibliotheekmedewerkers zijn opgeleid tot BoekStartcoach. De consultatiebureau-assistenten volgden een training ‘herkenning laaggeletterdheid’, zodat ook zij kunnen signaleren en informeren.”

 

Interactie
Er is een prominente plek voor BoekStart gecreëerd in de zogenoemde ‘boxenkamer’; de plek waar de kinderen worden aan- en uitgekleed en gemeten. Rianne: “Het is de ideale plek om op een informele, speelse manier in contact te komen met kinderen en hun ouders. Ouders zijn aangenaam verrast dat ze ons hier tegenkomen. De reacties lopen uiteen van: ‘goh, wat fijn dat je er weer bent’ tot wanneer we er niet zijn: ‘wat jammer dat ze er vandaag niet is.’ Dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Juist de interactie met ouders en kinderen maakt dit zo’n waardevol project.”

Ook de kinderarts en verpleegkundigen zien het voordeel van de BoekStartcoach. Rianne: “Wanneer kinderen binnenkomen in de spreekruimte zijn ze soms wat terughoudend of angstig. In de boxenkamer bewegen ze zich vrijer en door de interactie met de BoekStartcoach kunnen de professionals van Yunio kinderen even ongemerkt observeren.”

Effect op vele vlakken
Het project heeft veel voordelen, maar in hoeverre is het resultaat ook meetbaar? Rianne: “Dat is helaas lastig. Ik kan niet zeggen dat het al veel drukker is geworden bij de taalpunten of dat we meer ouders hebben kunnen helpen. Wel zien we een sterke toename van de afname van de BoekStart-koffertjes en aanmeldingen in de bibliotheek. Ook de voorleesochtenden worden drukker bezocht. Voor ouders een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Het project heeft dus effect op vele vlakken en mogelijk ook op de leesvaardigheid bij ouders/verzorgers.”

 

Zichtbaarheid
Rianne verwacht dat de zichtbaarheid van de BoekStartcoaches op termijn wel tot meer concrete resultaten moet leiden. Daar werken we hard aan: we zijn momenteel met zeven BoekStartcoaches aanwezig op veertien locaties. En er lopen gesprekken om de BoekStartcoaches in de toekomst nog breder in te zetten. Er is ook animo vanuit andere organisaties, zoals de kinderopvang. Ik zie daar nog veel meer mogelijkheden om onze coaches in te zetten en onze zichtbaarheid te vergroten.”