Begrijpelijke gezondheidsinformatie Nijkerk

Gepubliceerd: 1 februari 2021

 

 

 

 

 

Begrijpelijke gezondheidsinformatie Nijkerk

‘Maak het makkelijker voor mensen om zich gezondheidsinformatie eigen te maken’

 

Hoe kunnen we gezondheidsinformatie begrijpelijker maken voor mensen die laaggeletterd zijn? Bibliotheek Nijkerk kwam in samenspraak met lokale partners en inwoners van Nijkerk tot een gezamenlijke aanpak.

 

Marielle Schipperen was als extern projectleider aanjager van het project Begrijpelijke gezondheidsinformatie in Nijkerk. Ze vertelt: ‘Als het over gezondheid gaat moet je als Bibliotheek niet alleen aan de slag gaan. Wij zijn met gezondheidscentra en het welzijnswerk in Nijkerk in gesprek gegaan om te kijken waar zij mee bezig waren.’

 

Wat leverden die gesprekken op?

Marielle: ‘We merkten dat zorgprofessionals niet veel aandacht hadden voor laaggeletterdheid. Er was wel mooi informatiemateriaal met plaatjes, maar dat lag op de plank. Wat ook bleek: zorgprofessionals hadden vaak geen idee wat de Bibliotheek allemaal kan betekenen. Vanuit het gesprek zijn we gaan kijken wat we samen konden doen om inwoners te helpen.’

 

Waar lag de focus op in het project?

Marielle: ‘Uitgangspunt was dat we vraaggericht wilden werken. We hebben niet vooraf  geformuleerd welk aanbod we gingen ontwikkelen, maar hebben al doende keuzes gemaakt. De gezondheidscentra zagen in de samenwerking met de Bibliotheek mooie kansen om gezondheidsinformatie op een andere manier over te dragen aan inwoners. De Bibliotheek had hierbij de rol van informatieverzamelaar. We hebben gekeken welke gezondheidsinformatie beschikbaar was in boeken, bij zorgpartners en in de sociale kaart van de gemeente. En zijn gaan kijken op welke manieren we inwoners beter kunnen bereiken met deze informatie.’

 

Welke activiteiten hebben jullie zoal samen georganiseerd?

Marielle: ‘We zijn gestart met het organiseren van groepsbijeenkomsten en activiteiten over gezondheidsthema’s in de Bibliotheek. De Bibliotheek is een neutrale plek waar mensen gewoon naar binnen kunnen lopen. Er heerst een andere sfeer dan in een gezondheidscentrum. Daarmee maakten we het laagdrempeliger voor mensen om gezondheidsinformatie tot zich te nemen.

 

Daarna hebben we een aantal themamaanden georganiseerd over rouw en verlies, slaap en voeding. Thema’s waarvan inwoners zelf hebben aangegeven dat ze die belangrijk vonden. Gedurende de themamaanden waren er allerlei activiteiten, zoals workshops, lezingen en thematafels in de Bibliotheek. Hieraan hebben in totaal zo’n 700 inwoners van Nijkerk deelgenomen. Daarnaast hebben we over elk thema een filmpje gemaakt met verhalen van inwoners. Deze filmpjes waren te zien in de wachtkamer van alle huisartsen en zijn opgenomen in de digitale sociale kaart Wegwijzer gemeente Nijkerk.’

 

Welke tips heb je naar aanleiding van dit project voor anderen?

Marielle: ‘We hebben een evaluatierapport geschreven. Hiermee hopen we andere Gelderse Bibliotheken en hun lokale zorgpartners te inspireren. Specifiek gericht op de samenwerking zijn dit mijn tips:

  • Samenwerken is niet snel schakelen. Het vergt echt afstemming, elkaar begrijpen en investeren in de relatie. Door samen activiteiten te organiseren leer je elkaar beter kennen, behaal je leuke successen en wordt duidelijk wat iedereen kan bijdragen.
  • Kijk niet alleen naar hoe je inwoners taalvaardiger kunt maken, maar ook naar wat je kunt doen om het taalniveau van zorgprofessional te laten zakken. In de samenwerking komen die hulpvragen vaak vanzelf: ‘Kunnen jullie eens mee kijken naar onze patiëntbrieven?’ Of: ‘Hoe zorg ik ervoor dat patiënten ons digitale cliëntportaal meer gaan gebruiken?’
  • Er is een aanjager nodig om contacten te leggen, bij elkaar achter de voordeur te kijken en mensen aan te sporen voor samenwerking. Bedenk hoe je dit gaat voortzetten als de financiering van je project stopt en neem bijvoorbeeld de gemeente tussendoor steeds mee in de voortgang van je project.