Nieuwe campagne Gelderland Geletterd gestart

Gepubliceerd: 4 augustus 2020

“De inbreng van taalambassadeurs is essentieel”

 

 

In juni 2020 ging de vernieuwde campagne Gelderland Geletterd van start met de slogan Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op’. De campagne is vooraf getest door taalambassadeurs. ‘Taalambassadeurs weten uit eigen ervaring wat het betekent  als je grote moeite hebt met lezen en schrijven,’ vertelt Els van Koolwijk van de provincie Gelderland. ‘Bij het maken van de eerste campagne die startte in februari 2019 hadden taalambassadeurs al een belangrijke rol. En ook voor deze nieuwe campagne was hun inbreng essentieel.’

Als programma-adviseur Cultuur en Erfgoed is Els verantwoordelijk voor de provinciebrede campagne die bedoeld is om zoveel mogelijk laaggeletterde Gelderlanders te bereiken. Els: ‘We denken vaak dat we de leefwereld van mensen die laaggeletterd zijn wel kennen. Maar als je met deze mensen zelf praat, kom je er pas achter wat het werkelijk betekent. Zelf de bijsluiter van een medicijn lezen, lukt gewoon niet. Ook het reizen met de trein kan een lastige opgave zijn als het reisschema plotseling verandert.’

Herkenbare situaties
Naast collega’s van de gemeenten en bibliotheken hebben ook taalambassadeurs meegedacht over situaties die voor hen herkenbaar problematisch zijn. Zes van die situaties komen in de nieuwe campagne aan bod. Els: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we door de samenwerking met de taalambassadeurs onderwerpen aanroeren die echt belangrijk zijn voor laaggeletterden. Ook hebben zij ons geadviseerd om met deze nieuwe campagne veel minder tekst te gebruiken.’

Kracht van de herhalingels van koolwijk
De campagne heeft een looptijd van twee jaar. Els: ‘Ik ben er best trots op dat we in Gelderland een provinciale campagne hebben waar iedereen gebruik van kan maken. De campagne voegt iets toe aan wat gemeenten, bibliotheken en taalhuizen lokaal doen. Gemeenten en bibliotheken kunnen de campagnemiddelen downloaden en lokaal verspreiden. Vanaf eind augustus zijn ook de nieuwe offline campagnemiddelen beschikbaar. Met de mogelijkheid om op de flyer een eigen boodschap toe te voegen. De kracht van deze campagne zit echt in de herhaling.’

Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland onderschrijft dit: ‘Het is fijn dat de provincie de aanpak van laaggeletterdheid ondersteunt met deze campagne. Daar kunnen alle Gelderse bibliotheken lokaal de vruchten van plukken!’

Zetje geven
De provincie en gemeenten zien volgens Els het grote belang van de aanpak van laaggeletterdheid in Gelderland. ‘Voor veel laaggeletterden is het een grote drempel om een taalhuis, een bibliotheek of een ROC binnen te stappen. Persoonlijk contact blijft enorm belangrijk om mensen net dat extra zetje te kunnen geven. Met deze campagne ondersteunen we dit. Ik roep daarom alle Gelderse partners op om aan te sluiten en de boodschap mee uit te dragen.’

Tip: zet in de Week van Lezen & Schrijven (7 t/m 13 september 2020) de beschikbare campagnemiddelen in en voeg je eigen lokale boodschap toe!