Opgeletterd! conferentie in het Koelhuis

Opgeletterd! conferentie in het Koelhuis

Op 13 december kwamen ongeveer 130 bevlogen mensen bijeen in het prachtige historische pand Het Koelhuis in Zutphen voor de conferentie Opgeletterd! De conferentie werd georganiseerd door Rijnbrink in samenwerking met Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven en Provincie Gelderland. Het gebouw leende zich uitstekend voor een levendig debat over de aanpak van laaggeletterdheid. Vanuit diverse invalshoeken werd het thema belicht onder de bezielende leiding van Frits Bloemberg (Het Debatbureau). Hij had zich goed voorbereid, zodat hij inhoudelijk goede vragen kon stellen.


De aftrap 

De aftrap van het debat was door Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland. Hij benadrukte het belang van de aanpak van laaggeletterdheid. Er lopen goede projecten, we bereiken veel, maar het kan nog meer. Zeker nu de regie bij de gemeente komt te liggen. Hij maakte gebruik van zijn spreektijd door een lans te breken. 

De rol van de Gelderse gemeenten 

De eerste pitch werd gedaan door Bert van Swam, wethouder gemeente West Maas en Waal. Zijn verhaal ging over de rol van de Gelderse gemeenten. Gemeenten spelen een grote rol in de strijd tegen laaggeletterdheid. Hoe vervullen de Gelderse gemeenten die rol nu en welke kansen liggen er voor de toekomst? Hij vervulde een voorbeeldfunctie door concrete resultaten te benoemen en mensen daarop aan te spreken. Veel reactie naar aanleiding van de stelling: De gemeente in de regie; de praktijk is weerbarstig. Voor alle inbreng was ruimte en aandacht.

 

Taal op de werkvloer 

De tweede pitch gaf een andere Bert, Bert Hogemans, directeur OBGZ. Zijn relaas ging over taal op de werkvloer. Werkgevers hebben een belangrijke rol in taal op de werkvloer. Toch worden er drempels ervaren om in actie te komen voor laaggeletterde werknemers. Hoe halen wij deze drempels weg? De discussie ging over het benaderen van bedrijven. Zien zij het belang altijd goed in of moet je ze verleiden met het verdienmodel, bijvoorbeeld omdat het scholen van laaggeletterde medewerkers onder andere het ziekteverzuim omlaag brengt. Ook de aanwezige taalambassadeurs mengden zich in het debat. Laat wethouders een taalambassadeur meenemen wanneer zij op bezoek gaan bij bedrijven. Zij kunnen hen soms makkelijker de ogen openen.  

Gezin en laaggeletterdheid 

De derde pitch kwam van Karlijn Hillen, bestuurder bij Caleidoz (welzijnspartij Liemers). Haar invalshoek was het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid. Binnen generaties en families wordt laaggeletterdheid onbewust in stand gehouden. Hoe verbreden we de aanpak laaggeletterdheid om de cirkel te doorbreken? Zij pleitte voor één aanspreekpunt in een gezin in plaats van de grote hoeveelheid hulpverleners die zich nu soms met een gezin bezighoudt. Als er een aanspreekpunt is, is het ook makkelijker om moeite met basisvaardigheden te signaleren en het gesprek erover aan te gaan.  

Het prikkelende gesprek werd gecontinueerd op het gespreksplein waar op de thema's werk, gezin en gezondheid de samenwerkende partners hebben laten zien wat er nu gedaan wordt om Gelderland Geletterd te maken. De inhoudelijke georiënteerde deelnemers gingen in gesprek met de projectleiders en met elkaar. Tijdens de lunch werden de gesprekken vervolgd. OPGELETTERD was een succes! 

 

Bekijk hier ook de filmimpressie van de dag.