Themabijeenkomst Hoe dan? Werk en Taal

Themabijeenkomst Hoe dan? Werk en Taal

Vergroten van de herkenbaarheid en bewustwording over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties. Dit is een van de doelen van het programma Gelderland Geletterd. Maar.. hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe ga je in gesprek met een werkgever die het al heel druk heeft? En wat levert een ‘aanpak laaggeletterdheid’ een werkgever nu concreet op?
Deze vragen stonden centraal tijdens de themabijeenkomst Hoe dan? Werk en Taal op dinsdag 17 september in Arnhem.

Tijdens de bijeenkomst gingen de 35 aanwezigen op zoek naar praktische handvatten. Projectleiders van de lokale projecten binnen het programma Gelderland Geletterd en hun samenwerkingspartners deelden hun eigen ervaringen en lieten zich inspireren door de gastsprekers. 

Voorbeelden uit de praktijk
Stichting Lezen & Schrijven gaf een inkijkje in de ontwikkelingen in Gelderland als het gaat om het bereiken van werkgevers. Het is van belang om het goede gesprek met de werkgever te voeren. Een bruikbaar hulpmiddel daarbij is bijvoorbeeld het gesprekskompas van Stichting Lezen & Schrijven, hier te vinden.

Projectleider Klaske Tadema ging in gesprek met taalambassadeur Leo. “Laaggeletterde werknemers willen vooruit, maar weten vaak de weg niet en moeten een drempel over”, vertelt Leo. Een tip aan werkgevers: gebruik het potentieel van de laaggeletterde werknemer. Zij hebben vaak goede ideeën maar deze komen niet boven als ze opgeschreven dienen te worden.

Na de pauze deelde het Sectorinstituut Transport en Logistiek haar ervaringen met het werken aan bewustzijn bij werkgevers op het thema laaggeletterdheid.
Een bedrijf is gebaat bij taalvaardige werknemers. Een voorbeeld: 10% van de arbeidsongevallen heeft een relatie met laaggeletterdheid. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de werknemer de procedures begrijpt. Het is daarom belangrijk om op een begrijpelijke manier te communiceren met werknemers, maar ook om te zorgen dat werknemers zich hierin verder kunnen ontwikkelen.

Tips
De aanwezigen deelden ten slotte hun eigen tips om werkgevers te overtuigen dat zij het verschil kunnen maken voor laaggeletterde werknemers. Zo loop je waardevolle ideeën mis als je werknemer deze niet op kan schrijven; heeft een taalvaardige medewerker meer zelfvertrouwen, is deze minder vaak ziek en heeft hij/zij meer plezier in het werk.